Fagbrev

Securitas AS ser det som en viktig oppgave å gi lærlingplass til de som ønsker fagbrev og karriere innen sikkerhetsfaget.

Hvordan få lærlingplass?

Aktuelle kandidater innkalles til intervju og blir vurdert på lik linje med inntak av vanlige vektere. Etter uttak skrives det kontrakt med lærlingkandidatene for 2 år.

Krav til lærlingkandidatene

De som ønsker plass som lærling i Securitas må ha gjennomført og bestått eksamen i Salg, service og sikkerhet. Lærlingen må i tillegg være fylt 18 år før de kan starte lærlingkontrakten.

Opplæring og verdiskapning

I utgangspunktet består de 2 årene av et år med opplæringstid og et år med verdiskapningstid. Opplæringstid vil si at kandidaten skal gjennom et allsidig program med teori og praktisk trening i samarbeid med de utøvende avdelingene og opplæringsavdelingen i Securitas. Verdiskapningstid vil si at lærlingen tjenestegjør som en vanlig fakturerbar vekter. I stedet for å skille de 2 årene i opplæringstid og verdiskapningstid har Securitas AS i Oslo valgt en løsning med 50/50 opplæring og verdiskapning over 2 år. Fordelen med dette er at opplæring kan gis i henhold til opplæringsplan og deretter kan lærlingen praktisere teorien. Securitas opplæringsavdeling vil i tillegg ta lærlingen ut av tjeneste for å gi tjenesterelaterte oppgaver. Slike oppgaver kan f. eks være å skrive instruks for tjenestestedet uten å bruke eksisterende instruks som mal.

Lovpålagt opplæring

Fagbrevkandidaten starter læretiden med å gjennomføre Vekteropplæring trinn 1 og 2. Lærlingen vil deretter bli overført til en avdeling. Etter ca. 5 måneder blir fagbrevkandidaten satt opp på Vekteropplæring trinn 3.

Lønn

Lønn for lærlingen er forhandlet frem i Vekteroverenskomsten. Første læreår i bedrift får kandidaten 40% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Det andre året får fagbrevkandidaten/lærlingen 60% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Nattillegg, helgetillegg og andre tillegg godtgjøres med 50% av satsene. Fagbrevkandidatene opparbeider ikke ansiennitet i kontraktsperioden.

Forventet kompetanse

Etter 2 år som lærling vil opplæringsavdelingen melde kandidatene opp til fagprøve. Fagprøven går over to dager med en teoretisk del og en praktisk del. Våre forventninger til en fagvekter er at de skal kunne beherske de forskjellige tjenestegrenene.

Herunder

  • Kunne økonomisk beregning av tjenesten
  • Kunne skrive opplæringsplaner og instrukser
  • Kunne bemanne objektet riktig
  • Kunne gi kunden gode råd om sikkerhetstiltak

Ansettelse etter kontraktsperioden

Når kontraktsperioden er over kan fagvekteren ansattes på vanlig måte.

  • Skriv ut

  • Tips en venn

  • Del denne siden