Praktisk informasjon Vekterkurs trinn 3

Vekterkurs trinn 3 gir den resterende teoretiske opplæringen en må ha for å kunne jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Vekterkurs trinn 1 og 2 må være bestått før en kan delta på dette trinnet.

Vekterkrus trinn 3 består av 50 timer teoretisk opplæring som tilfredsstiller kravene fastsatt i Lov om Vaktvirksomhet. Kurset gjennomføres over 8 dager og kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser innen de ulike kurseemnene.

Målsetting

Forutenom de læringsmål man har i vekteropplæring trinn 1 og 2, så forventes det at vekteren etter dette kurset skal kunne vurdere egen risiko og bruke en beredskapsplan, gjennomføre livreddende og emosjonell førstehjelp på et skadested og gjøre rede for tekniske sikrings- og varslingssystemer mot ulike trusler og reaksjoner ved utløst alarm.

I tillegg skal vekteren få en grunnleggende forståelse av samfunnssikkerhet og beredskap, kunne skrive en arbeidsrapport, sikre et åsted og forstå hva vi legger i begrepene “kvalitet” og “service” i den serviceleveransen som vekterselskapet yter sine kunder.

Til sist er det også viktig at vekteren har en forståelse for hvordan man håndterer ulike konfliktsituasjoner.

Innhold

 • Risikovurdering og beredskapsplanlegging
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Etikk
 • Jus
 • Service og kvalitet
 • Førstehjelp
 • Brannvern
 • Konflikthåndtering
 • Vektertjenester
 • Tekniske og fysiske sikringstiltak

Kurstider

Dagkurs

 • Uke 1: Mandag - torsdag 08.00 - 16.30 og fredag 08.00 - 15.30
 • Uke 2: Mandag - onsdag 08:00 - 15:30

Pris

Pris pr. person er kr. 8 500,-

 • Skriv ut

 • Tips en venn

 • Del denne siden