Utplassering av elever fra VG2 Salg, service og sikkerhet

Securitas har takket ja til å være en av de virksomhetene som kan ta i mot utplasseringselever. Hensikten med utplasseringene er å vise elevene hvordan en virksomhet fungerer i praksis, samt motivere dem til å søke lærlingplass. Praktisk utprøving av yrker er for mange av stor betydning i prosessen mot valg av utdanning. Securitas ønsker derfor å bidra med praksisplasser for elever som har spesialisert seg innen faget sikkerhet.

På disse nettsidene er det nå mulig å søke utplasseringsplass for elever som går linjen for salg, service og sikkerhet, med fordypning i sikkerhet, i den videregående skolen. Søknaden fylles ut etter samme standard som for en vanlig vektersøknad og opplysningene overføres til en egen base for utplasseringskandidater.

Før det tegnes en avtale om utplassering kalles kandidaten inn til et intervju som vil være tilnærmet likt et helt vanlig jobbintervju for en ny vekter. Resultatet av intervjuet vil gi svar på om vedkommende får tilbud om praksisplass eller ikke. Vandelsattest innhentes på utplasseringseleven som en trygghet for våre kunder.

Utplasseringseleven uniformeres som en vanlig vekter, men bærer et armbind merket ”praksis”. Når utplasseringseleven er i Securitasuniform og lagt inn i systemet som vikar er vedkommende å regne som ”vekter under opplæring” og derfor omfattet av Securitas’ yrkesskadeforsikring og ”tabbeforsikring”.

Alle utplasseringselevene starter med å gjennomføre Securitas obligatoriske basiskurs. Der lærer de blant annet om eget selskap, opptreden i uniform og yrkesetikk.

Ute på objektet må utplasseringseleven i tillegg til opplæring i vekteryrket gjøre oppgaver som er gitt fra skolen. I hvilken grad objektopplæringen av utplasseringseleven skal gjøres avtales med kunde. Før en elev sendes ut til et objekt får vekterne på objektet en orientering om hvilken rolle de skal ha i forhold til utplasseringseleven. Det blir understreket at alle som skal være i kontakt med utplasseringselevene må være gode eksempler og fungerer som en mentor. Den aktuelle kunden må varsles og akseptere at en praksiselev er utplassert sammen med en av vekterne. Kunden får informasjon om at det nå har kommet et fag som heter ”Sikkerhet” i den videregående skole og at utplasseringselevene har vært inne på intervju og er ansett skikket til å tas inn som vektere på et senere tidspunkt. Etter endt praksisperiode utfører Securitas en skriftlig evaluering av eleven. De som er skikket vil bli gitt tilbud om å tegne lærlingkontrakt med Securitas.

  • Skriv ut

  • Tips en venn

  • Del denne siden