Vekterkurs fra Securitas AS

Vekterutdanning

Securitas AS er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterutdanning. Utdanningen følger de krav som "Forskrifter til Lov om vaktvirksomhet" stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Utdanningen arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Jobbe hos oss

Hvis du ser etter muligheten til å gjøre en forskjell er Securitas stedet for deg. Sammen kan vi bygge et tryggere samfunn.

Jobbe i Securitas

Vekterutdanning


Securitas er godkjent som leverandør av lovpålagt vekterutdanning og tilbyr denne utdanningen gjennom vår egen skole «Securitasskolen».

Fra 1. januar 2018 iverksettes nye krav til vekterutdanning. De som har fullført dagens opplæring med vekteropplæring trinn 1, 2 og 3, vil fortsatt ha sin godkjenning som vektere. Derimot vil en eventuell delvis fullført opplæring miste sin gyldighet fra nyttår. Dersom man har fullført trinn 1 og 2, må trinn 3 være fullført innen 1. april 2018.

Den nye vekterutdanningen


Utdanningen består av av e-læring, klasseromsundervisning og praktisk opplæring og gjennomføres med:
- 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før deltageren møter opp for klasseromsundervisning.
- 65 klokketimer undervisning i klasserom.
- 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
- 4 timer teoretisk oppsummering
- 6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Deltaker må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor. Denne eksamen må være bestått for å få utdanningen godkjent.

Utdanningen går over totalt 163 timer og gjennomføres på dagtid mandag til fredag over ca 4 uker.

Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig. For å få jobb som vekter, er det krav om tilfredsstillende vandel.

PRIS: kr 27.900,- for hele utdanningen, inkludert undervisningsmateriell, lærebøker og lunsj alle dager.
Minimum kr 10.000,- skal betales ved oppstart av utdanning. Resterende beløp må være betalt før eksamen kan gjennomføres. Betaling skjer med Vipps eller pr. faktura.

Påmelding sendes til kurs@securitas.no
Avmelding må skje minst 5 virkedager før første samlingsdag. Ved unnlatt fremmøte eller avbrutt utdanning, vil ikke innbetalt utdanningsavgift bli refundert.

Har du spørsmål vedrørende utdanningen, kan du sende en e-post til: kurs@securitas.no


Foreløpige datoer som er satt opp i 2018:
se webside vekterutdanning.securitas.no .