Vekterkurs fra Securitas AS

Vekterkurs

Securitas AS er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterkurs trinn 1 - 3. Kursene følger de krav som "Forskrifter til Lov om vaktvirksomhet" stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Vekterkurs arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Jobbe hos oss

Hvis du ser etter muligheten til å gjøre en forskjell er Securitas stedet for deg. Sammen kan vi bygge et tryggere samfunn.

Jobbe i Securitas

Om vekteryrket

Vaktbransjen er i dag preget av noen få store og en rekke små selskaper. Det er i dag cirka 10.000 ansatte i de ulike selskapene. Bransjen blir ofte fokusert på fra media på "harde" arbeidsoppgaver, mens faktum er at de aller fleste arbeidsoppgavene er servicefunksjoner, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging.

Nye krav til vekterutdanning

Fra 1. januar 2018 iverksettes nye krav til vekterutdanning. De som har fullført dagens opplæring med vekteropplæring trinn 1, 2 og 3, vil fortsatt ha sin godkjenning som vektere. Derimot vil en eventuell delvis fullført opplæring miste sin gyldighet fra nyttår. Dersom man har fullført trinn 1 og 2 men ikke trinn 3, vil man ikke lenger være godkjent som vekter og må starte sin utdanning på nytt.