Vekterkurs fra Securitas AS

Vekterkurs

Securitas AS er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterkurs trinn 1 - 3. Kursene følger de krav som "Forskrifter til Lov om vaktvirksomhet" stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Vekterkurs arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Jobbe hos oss

Hvis du ser etter muligheten til å gjøre en forskjell er Securitas stedet for deg. Sammen kan vi bygge et tryggere samfunn.

Jobbe i Securitas

Om vekteryrket

Vaktbransjen er i dag preget av noen få store og en rekke små selskaper. Det er i dag cirka 10.000 ansatte i de ulike selskapene. Bransjen blir ofte fokusert på fra media på "harde" arbeidsoppgaver, mens faktum er at de aller fleste arbeidsoppgavene er servicefunksjoner, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging.